EN |  DE |  RU |  CZ
ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

Více než 20 let dodáváme řešení do průmyslových odvětví

 • Rafinerie
 • Petrochemie
 • Chemie
 • Biochemie
 • Farmacie
 • Papírenský průmysl
 • Automobilový průmysl

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

Vzhledem k náročným požadavkům našich zákazníků se naše nabídka řešení vyznačuje vysokou úrovní kvality, bezpečnosti a spolehlivosti. V našich řešeních se odráží veškeré výše uvedené hodnoty.

Naše nabídka řešení zahrnuje

 

 • Investiční dodávky
 • Dodávky specializovaných služeb
 • Dodávky produktů s aplikační podporou

ŘEŠENÍ V OBORECH

Prioritně se soustředíme na řešení, která optimalizují celkové náklady na vlastnění (TCO). Tato řešení dodáváme v oborech

 • Řízení technologických procesů
 • Rozvody nízkého napětí
 • Prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Detekce plynů
 • Technické zabezpečení budov
 • Jednoúčelové stroje a přípravky

CERTIFIKÁTY

Jsme držitelem certifikátů

 • Systému jakosti dle ISO 9001
 • Systému bezpečnosti práce dle ISO 18001
 • Systému jakosti výroby elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Systému environmentální politiky ISO 14001
 • TIČR pro montáž elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Oprávnění Báňského úřadu pro montáž elektrických zařízení v prostředí jeho působnosti